V osnovni šoli Gornja Radgona se bodo s kogeneracijo greli ceneje

Osnovna šola Gornja Radgona in mariborsko podjetje Megaenergija sta danes ob prisotnosti župana Občine Gornja Radgona Antona Kampuša podpisala pogodbo o sodelovanju na področju soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE). Megaenergija bo najprej v celoti obnovila in posodobila obstoječo kotlovnico šole, po obnovi pa bo s svojo inovativno storitvijo Upravljanje toplote šoli zagotavljala ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode. Osnovna šola Gornja Radgona bo tako bistveno znižala stroške ogrevanja.

''Z našo inovativno storitvijo Upravljanje toplote bo šola po obnovi kotlovnice povsem razbremenjena vseh stroškov upravljanja, vsega dela in skrbi, ki zadeva ogrevanje,'' je ob podpisu pogodbe povedal direktor Megaenergije Tomaž Riedl. ''Naprava za SPTE, ki jo bomo namestili, bo bistveno znižala stroške ogrevanja prostorov in sanitarne vode, ob tem pa velja poudariti tudi ekološki vidik prenove. Kogeneracija je namreč okolju bolj prijazen proces in povzroči manj izpustov CO2, kot če bi toplotno in električno energijo pridobivali ločeno.''

Ravnatelj osnovne šole Gornja Radgona Dušan Zagorc je ob podpisu pogodbe poudaril: ''S posodobitvijo kotlovnice bomo stroške ogrevanja zmanjšali za okoli 23 odstotkov, kar je v tem času zelo pomemben prihranek. Hkrati s tem projektom še krepimo ekološko usmerjenost naše šole, saj smo na streho že pred časom namestili sončno elektrarno. Izvajamo in pripravljamo pa še številne druge okoljske projekte – tudi skupaj z našimi učenci, ki jih želimo okoljsko ozaveščati predvsem z zgledom.''


Na fotografiji (z leve): ravnatelj osnovne šole Gornja Radgona Dušan Zagorc, direktor Megaenergije Tomaž Riedl, župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš

Megaenergija je vodilni ponudnik rešitev za SPTE v Sloveniji in podjetje je pri nas edini ponudnik storitve Upravljanje toplote. Podjetje je v vlogi zunanjega izvajalca, samo sodelovanje pa je za naročnika storitve zelo preprosto. Lastnik stavbe kotlovnico zgolj odda v uporabo, Megaenergija pa prevzame vso investicijo postavitve ali prenove celotne kotlovnice. Skladno s potrebami za posamezen objekt podjetje kotlovnico opremi z napravo za SPTE, ki kot primaren vir proizvaja toplotno energijo za ogrevanje stavbe. V osnovni šoli Gornja Radgona bo nameščena naprava za SPTE z 50 kW električne in 78 kW toplotne moči, ki bo za energent uporabljala zemeljski plin.

Po zagonu naprave za SPTE bo Megaenergija objektu zagotavljala pogodbeno dogovorjeno količino toplotne energije, hkrati pa tudi skrbela za vzdrževanje kotlovnice z lastno servisno ekipo, s katero zagotavljajo 24-urni servis, vse dni v tednu.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si