Novice

Intervju: S kogeneracijo do pomembnih prihrankov pri ogrevanju

sreda, 21. Sep 2011

Čeprav letošnji september še ne napoveduje hladnejših dni, se vendarle bliža sezona ogrevanja in pogosto nas šele jesen opomni na stroške gretja. O možnostih, ki jih ponujajo kogeneracijski sistemi, ki sočasno proizvajajo električno in toplotno energijo, smo govorili s Tomažem Riedlom, direktorjem podjetja Megaenergija. Intervju je bil objavljen v časniku Finance.

Kateri energent je trenutno najprimernejši za ogrevanje objektov?

Pri načinu ogrevanja je treba gledati na stroškovno učinkovitost, logistično primernost energenta oziroma njegovo dostopnost, ceno, pomemben pa je tudi ekološki vidik. Menim, da ima zemeljski plin zelo ugodno razmerje med temi dejavniki. Gre za energent z velikim izkoristkom, ki je za zdaj na voljo za konkurenčno ceno. Je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšim izpustom ogljikovega dioksida pri izgorevanju.

Zaradi plinifikacije naselij je čedalje dostopnejši, uporabniki pa si z mesečnimi plačili stroške ogrevanja lahko porazdelijo na daljše obdobje. Hkrati je zemeljski plin zelo primeren za nameščanje kogeneracijskih naprav oziroma naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije, ki so z vršnim virom toplotne energije optimalen način ogrevanja in priprave tople sanitarne ali tehnološke vode za vse vrste objektov. Z umestitvijo kogeneracijske naprave uporabnik bistveno privarčuje pri strošku ogrevanja.

Pravite, da kogeneracija znižuje stroške ogrevanja. Kakšni so prihranki?

Kogeneracija je primarno namenjena proizvodnji električne energije, ki jo prodamo v elektrodistribucijsko omrežje. Odpadno toplotno energijo, ki pri tem nastane, pa uporabimo za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in podobno. Z namestitvijo kogeneracijskih naprav v kotlovnice uporabnik pri ogrevanju prihrani praktično že prvi mesec. Strošek ogrevanja se zniža za 20 do 30 odstotkov, kar ni zanemarljivo.

Pozitivne izkušnje s kogeneracijo imajo stanovalci večstanovanjskega objekta v Mariboru. Tam smo namestili napravo januarja letos in strošek ogrevanja in priprave tople sanitarne vode se je stanovalcem v povprečju znižal za 22 odstotkov. Glede na to, da cene fosilnih goriv in drugih energentov naraščajo, gre za pomemben prihranek. V tem primeru je naložbo v celoti prevzela Megaenergija.

Kogeneracija zahteva poseganje v obstoječo kotlovnico. Kakšne možnosti imajo lastniki/upravniki objektov, če želijo namestiti kogeneracijsko napra- vo?

Investitorji se lahko odločijo zgolj za namestitev kogeneracijske naprave ali pa nas najamejo kot zunanjega izvajalca v sklopu naše ponudbe upravljanja toplote. Pri tem morajo biti najbolj pozorni na ustrezno dimenzioniranje. To pomeni, da je treba glede na velikost in zahteve posameznega objekta pripraviti ustrezen projekt po meri. Na podlagi projekta se potem namesti dovolj močna naprava, ki zagotavlja dovolj toplote. Seveda mora biti naprava nameščena kakovostno, za nemoteno delovanje pa jo je treba tudi pravilno vzdrževati. Sodelovanje z zanesljivim in verodostojnim partnerjem je zato ključno.

Upravljanje toplote je nova storitev na slovenskem trgu, katere bistvo je, da oskrbo s toploto prepustimo zunanjemu izvajalcu. Gre za »outsourcing«, ki je zadnje čase zelo priljubljen na vseh področjih. Kako ta poslovni model deluje v oskrbi s toploto?

Poslovni model zunanjega izvajanja uspešno prenašamo tudi na področje oskrbe s toploto. To je inovativen produkt, ki ga v Sloveniji ponujamo le mi. Namenjen je investitorjem v novogradnje kot tudi lastnikom kotlovnic, ki so potrebne prenove. Poslovni model smo zasnovali tako, da prevzamemo celotno naložbo postavitve ali prenove kotlovnice, hkrati pa smo zavezani dobaviti pogodbeno dogovorjeno količino toplote. Slednja je za uporabnika stroškovno bistveno ugodnejša. Ob tem načinu sodelovanje je upravnik ali lastnik stavbe razbremenjen vseh stroškov, dela in skrbi, ki zadevajo ogrevanje, plača le dobavljeno toplotno energijo.

Komu je ta storitev namenjena? So to lastniki večstanovanjskih objektov ali tudi večji poslovni/proizvodni kompleksi?

Storitev je najprimernejša za večje objekte, tako za večstanovanjske stavbe, hotele, kopališča kot tudi za poslovne in industrijske komplekse, ki kot energent za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. Za poslovne objekte in industrijske cone razvijamo še en inovativen produkt - mobilne kotlovnice. Te bomo v celoti izdelali v naši proizvodnji, jih pripeljali k naročniku in namestili na lokaciji. Več o tem bomo lahko povedali oktobra.

Recimo, da se pokaže potreba po prenovi kotlovnice. Zakaj je bolje kotlovnico prepustiti vam kot pa se lotiti prenove v lastni režiji?

Kakovostna prenova kotlovnice zahteva veliko specifičnega tehničnega znanja in izkušenj. Strokovno opravljen projekt pa je na dolgi rok zagotovo cenejši in ogrevanje zanesljivejše. Poleg tega je naša prednost tudi v tem, da projekt pripravimo po sistemu »funkcionalni ključ v roke«. Naredimo oceno izvedljivosti in študijo izvedljivosti, ponudimo tehnično svetovanje, pripravimo investicijsko dokumentacijo, izdelamo investicijski načrt.

Pripravimo skratka vse, kar je potrebno za namestitev naprave. Hkrati zagotovimo pomoč pri pridobivanju financiranja in namestimo samo napravo. Seveda zagotavljamo tudi vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi, daljinsko spremljanje in nadzor obratovanja kogeneracijske naprave ter poskrbimo še za druge zadeve pri umeščanju naprav.

Ali lahko investitor v novogradnjo poceni gradnjo objekta, če ureditev kotlovnice prepusti vam?

Zagotovo. Tako investitor nima stroškov vlaganja v opremo kotlovnice, stroškov amortizacije, stroškov upravljanja in servisiranja. Vsa proizvedena toplota se prek kalorimetra, nameščenega v kotlovnici, obračuna mesečno, kar je edini strošek, ki ga morajo potem plačati uporabniki.

Kako trenutno poslujete in kakšne načrte imate v prihodnosti?

Naše trenutno poslovanje poteka skladno z načrti; podpisane imamo pogodbe za umestitev 16 kogeneracijskih naprav do konca leta. V prihodnosti nameravamo pospešeno razvijati našo ponudbo in jo prilagajati potrebam odjemalcev. Pomemben del tega so že omenjeno upravljanje toplote in mobilne kotlovnice - te nameravamo tržiti tudi v tujini.

 

Mobilne kotlovnice

četrtek, 15. Sep 2011

V Megaenergiji v teh tednih zaključujemo razvoj revolucionarne novosti na našem trgu – uporabnikom bomo ponudili mobilne kotlovnice. Te bomo v celoti izdelali v naši proizvodnji, jih nato pripeljali do naročnika in namestili na lokaciji.

Ta rešitev je še posebej primerna za poslovne in stanovanjske objekte in industrijske cone. Več o naši novi ponudbi bo znano v oktobru, sicer pa bomo te kotlovnice tržili tako doma kot v tujini.

 

Letni oder Ruše 2011

ponedeljek, 22. Aug 2011

Med 19. in 28. avgustom poteka že 12. festival Letni oder Ruše. Na šetih lokacijah v Rušah in okolici se bo zvrstilo več kot 40 kulturnih in spremljevalnih prireditev, kar ta festival umešča med najpomembnejše kulturne dogodke v Podravski regiji. Vrhunec letošnjega festivala bo koncert svetovno znanega umetnika Rada Šerbedžije, ki bo nastopil skupaj z Juretom Ivanušičem.

Megaenergija je letošnji glavni pokrovitelj festivala. Tomaž Riedl je na predstavitvi poudaril, da Megaenergija posluje pod krovnim sloganom moč prihodnosti, kar tudi povezuje naše podjetje s Cezamom in festivalom. Skupaj z njimi verjamemo v moč prihodnosti, to pa so nedvomno mladi, ki so s svojo kreativnostjo, energijo in novimi idejami temelj razvoja celotne družbe.

Več o programu lahko preberete na festivalski spletni strani.

Tomaž Riedl, direktor Meganergije (v sredini) med predstavitvijo programa festivala.

'Evropska unija kogeneracijo obravnava kot prednostno tehnologijo'

torek, 5. Jul 2011

Vedno več poslovnih subjektov in fizičnih oseb se odloča za rabo obnovljivih virov energije ter namestitev visoko učinkovitih sistemov kogeneracije oziroma soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE). Na eni strani gre za okoljsko ozaveščenost, poleg tega pa sistemi prinašajo prihranke primarne energije ter znižanje stroškov. O kogeneraciji smo govorili s Tomažem Riedlom, direktorjem podjetja Megaenergija. Intervju je bil objavljen v časniku Finance.

Kateri energenti so najprimernejši za SPTE? Je to plin ali so to druga fosilna goriva, bioplin, biomasa?

Primerni so sicer vsi našteti energenti, vendar je po našem mnenju najprimernejši energent za SPTE zemeljski plin, in sicer zaradi več razlogov. Je najčistejše fosilno gorivo, ki je na voljo za konkurenčno ceno. Ker je okolju zelo prijazen, sodi med zelene energente, pri zgorevanju zemeljskega plina se sprošča 25 odstotkov manj izpustov kot denimo pri kurilnem olju.

Zaradi izgradnje infrastrukture za dobavo je tudi vedno bolj dostopen - hkrati s plinifikacijo vse več naselij narašča tudi njegova uporaba. Uporablja se tako v novih kot tudi prenovljenih starih kotlovnicah. V Megaenergiji pa v ponudbi nismo omejeni le na zemeljski plin, ampak naročnikom lahko namestimo tudi sisteme na utekočinjeni naftni plin, bioplin in plin iz čistilnih naprav.

Kakšen je postopek postavitve kogeneracije?

Naprave za SPTE ni mogoče kar preprosto postaviti v kotlovnico, ampak vgradnja poteka v več fazah. To zajema oceno izvedljivosti, študijo izvedljivosti, tehnično svetovanje, pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo investicijskega načrta in pomoč pri pridobivanju financiranja, pripravo celotne projektne dokumentacije in umestitev same naprave po sistemu "funkcionalni ključ v roke". Naročniku tudi zagotovimo vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi, daljinsko spremljanje in nadzor obratovanja naprave SPTE, pomoč pri pridobivanju ustreznih soglasij ter deklaracije in potrdila o izvoru.

Kako poteka sodelovanje med Megaenergijo in tistim, ki se odloči za soproizvodnjo električne in toplotne energije?

V Megaenergiji projekt vgradnje naprave za SPTE izvedemo v celoti in prilagojeno za vsakega naročnika posebej, osredotočamo pa se na večstanovanjske objekte, hotele in bazenske komplekse, poslovne stavbe in tudi poslovne cone. Naročnik zagotovi le prostor za vgradnjo naprave - to je edina naložba, za vse preostalo poskrbimo mi. Glavna pridobitev za naročnika je seveda cenejše ogrevanje prostorov in cenejša sanitarna topla voda - tu lahko dosežemo tudi do 30 odstotkov prihranka. Megaenergija pa pridobljeno električno energijo proda v omrežje.

Hkrati je tako pridobivanje energije zaradi manjših izgub okolju prijaznejše kot ločeno pridobivanje toplotne in električne energije. Od tega imamo koristi vsi, celotna družba. Zaradi doseženega prihranka primarne energije namreč te naprave sodijo v razred proizvodnih naprav z velikim izkoristkom. Tega se zaveda tudi Evropska unija, ki kogeneracijo obravnava kot prednostno tehnologijo proizvodnje toplotne in električne energije ter spodbuja rabo takšne energije. Številne članice EU pa so takšne direktive že vključile v svojo zakonodajo.

Megaenergiji ponujate tudi storitev "upravljanje toplote". Za kaj gre?

Da, to je naša nova inovativna ponudba, ki jo prav pod tem imenom zagotavljamo edini v Sloveniji. Namenjena je tako investitorjem v novogradnje kot tudi lastnikom kotlovnic, ki so potrebne prenove. Tudi tu vso investicijo v postavitev ali prenovo kotlovnice v celoti prevzamemo mi. Smo v vlogi zunanjega izvajalca - lastnik stavbe nam kotlovnico odda v uporabo. Kotlovnico v celoti prenovimo, opremimo s kogeneracijsko napravo in objektu zagotavljamo pogodbeno dogovorjeno količino toplotne energije, ki je za uporabnika stroškovno bistveno ugodnejša.

Upravitelj ali lastnik stavbe je tako povsem razbremenjen vseh stroškov, vsega dela in skrbi, ki zadeva ogrevanje. Pripravljamo pa še eno revolucionarno novost na našem trgu - "mobilne kotlovnice". Te bomo v celoti izdelali v naši proizvodnji, jih nato pripeljali do naročnika in namestili na lokaciji. Ta rešitev je še posebno primerna za poslovne in stanovanjske objekte ter industrijske cone. Prva kotlovnica te vrste bo v septembru postavljena na Ptuju, sicer pa so načrti Megaenergije produkt tržiti doma in predvsem v tujini.

Kako pomembno je vzdrževanje kogeneracijskih sistemov?

Kogeneracijski sistemi morajo nemoteno delovati ves čas. Nadzor in vzdrževanje sta zelo pomembna, lahko bi rekel, da ključnega pomena, saj to zagotavlja nemoteno delovanje naprave na dolgi rok. Zato naročniku po vgraditvi naprave za SPTE zagotavljamo 24-urni servis vse dni v tednu, in to v obdobju 10 let po vgradnji naprave. Hkrati naprave daljinsko spremljamo in nadzorujemo. Verjetnost nedelovanja ali okvar je tako minimalna.

Kateri so ključni elementi v sistemu, ki se lahko v obratovalni dobi pokvarijo, izrabijo?

Vsi rotirajoči deli, ki se izrabljajo in bi se sčasoma lahko pokvarili, so predvideni za zamenjavo v sklopu terminskih planov rednega vzdrževanja. Zato bi še enkrat želel poudariti, da je strokovno in redno servisiranje ključno.

Kdo lahko vzdržuje oziroma servisira kogeneracijske naprave?

Megaenergija je s strani našega partnerja pri dobavi kogeneracijskih naprav, Senergie iz Nemčije, pooblaščena za servisiranje naprav v garancijski in pogarancijski dobi. V celoti poskrbimo za vzdrževanje in servisiranje naprave. V našem skladišču so na zalogi vsi rezervni deli.

Prav strokovnemu izobraževanju serviserjev pa dajemo v naši družbi velik pomen.

Kakšen je strošek vzdrževanja kogeneracijskega sistema?

Odvisen je od moči naprave in od tega, ali obratuje vse leto ali samo v zimskem oziroma poletnem režimu. Naše storitve prilagajamo naročnikom, ki jih želimo čim bolj razbremeniti skrbi in obveznosti v zvezi z delovanjem naprave za SPTE. Zato ponujamo predvsem paket, ki vključuje vzdrževanje, redno servisiranje, stroške potrošnega materiala vključno z motornim oljem in druge stroške, povezane s servisiranjem.

Upravljanje toplote

četrtek, 30. Jun 2011

Predstavljamo novost v naši ponudbi - storitev Upravljanje toplote. Gre za povsem nov, inovativen produkt, ki ga ponujamo edini v Sloveniji in je namenjen tako investitorjem v novogradnje kot tudi lastnikom kotlovnic, ki so potrebne prenove.

Lastnik stavbe nam kotlovnico zgolj odda v uporabo, mi pa objektu zagotavljamo pogodbeno dogovorjeno količino toplotne energije. Kliknite za več informacij o tej storitvi.

Letni oder Ruše

četrtek, 30. Jun 2011

Postali smo generalni pokrovitelj Festivala letni oder Ruše 2011, ki ga letos že dvanajsto leto organizira Javni zavod Center za mlade Ruše – Cezam. Organizatorji so tudi letos pripravili pester program s kar štiridesetimi prireditvami, ki so namenjene širokemu krogu obiskovalcev, od najmlajših do malo starejših, od ljubiteljev glasbe in gledališča do športnih navdušencev.

Ta festival v Ruše in Podravsko regijo v poletnem času prinaša prijetno osvežitev, pozitivno energijo, veliko smeha, glasbe in športa, zato vas vabimo da se nam pridružite.

Nova spletna stran

petek, 24. Jun 2011

Prenovili smo spletno mesto megaenergija.si. Informacije so zdaj pregledneje urejene, podjetje in naš prodajni program pa smo jasneje predstavili.  Prav tako bomo na strani objavljali zanimive novice o kogeneraciji, ogrevanju in energetiki na splošno.

Veseleli bomo vešega komentarja, ki nam ga lahko sporočite na naš e-naslov.

Strani

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si