Upravljanje toplote

Upravljanje toplote je inovativen produkt, ki ga v Sloveniji edini ponuja podjetje Megaenergija. Namenjen je tako investitorjem v novogradnje kot tudi lastnikom kotlovnic, ki so potrebne prenove. Vso investicijo postavitve ali prenove celotne kotlovnice pa v celoti prevzamemo mi.

Pri tem načinu sodelovanja smo v vlogi zunanjega izvajalca. Lastnik stavbe nam kotlovnico zgolj odda v uporabo, mi pa objektu zagotavljamo pogodbeno dogovorjeno količino toplotne energije.

Skladno s potrebami za posamezen objekt kotlovnico tudi opremimo z napravo za SPTE, ki kot primaren vir proizvaja toplotno energijo za ogrevanje stavbe. Upravitelj ali lastnik stavbe je tako povsem razbremenjen vseh stroškov, vsega dela in skrbi, ki zadeva ogrevanje.

Hkrati skrbimo tudi za vzdrževanje kotlovnice z lastno servisno ekipo, s katero zagotavljamo 24-urni servis, vse dni v tednu.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si